0212 251 2808 (pbx) novitas@novitas.com.tr
0212 251 2808 (pbx) novitas@novitas.com.tr

KÜLTÜR TURİZMİ

NOVITAS’ın “Kültür Turizmi” Anlayışı

“Kültür turizmi” kavramı, ülkemizde son yıllarda gelişen oldukça yeni bir kavram. Oysa dünyada kültür turizmi, 1950’li yıllardan beri profesyonelce yapılıyor ve çok sayıda müşterisi var. Üstelik ilginçtir ki, Batılı ülkeler için kültür turizminin en önemli destinasyonlarından biri, Türkiye, yani içinde yaşadığımız ülkemiz! Bunun nedeni de çok açık : Çünkü ülkemiz Batı kültüründe yaşayan insanlar için tam bir uygarlıklar beşiği, kendi uygarlıklarının da köklerini içinde buldukları sonsuz bir hazine.

Yıllardır, ellerinde rehber kitaplarla ülkemizi karış karış gezen, kâh bir köy meydanında çeşme yalağı olarak kullanılan bir Roma lahdinin, kâh kayıp bir tapınağın sütunlarının peşinde oradan oraya dolaşan turistler bize hiç yabancı değildir.

İşte bu insanları nice uzak ülkelerden yurdumuza çeken tarih ve kültür tutkusu, son yıllarda Türk müşterilerimizde de bir talep şeklinde kendini gösterdi.

NOVITAS Turizm olarak, turizm anlayışımızla, kurucularımızın mesleki ve entellektüel formasyonuyla bire bir çakışan bu tarzı, kuruluşumuzun başından itibaren benimsedik ve uzun yıllar Avrupalılar’la paylaştığımız bu kültür serüvenini, artık kendi insanlarımızla yaşamak istedik. Gerek günübirlik İstanbul turlarımızda, gerek konaklamalı kısa ya da uzun Anadolu turlarımızda, gerekse yurtdışı turlarımızda “kültür turu” anlayışını uygulamaya koyduk.

“Kültür turu” kavramından ne anladığımızı ve bu turları gerçekleştirirken uymaya çaba gösterdiğimiz ve göstermeyi taahhüt ettiğimiz bazı önemli ilkeleri ifade etmek istiyoruz: Çok kullanılan her kavram gibi biraz klişeleşmeye başlamış olsa da, “kültür turu” kavramı, yine de ifade ettiği anlamı en iyi “özetleyen” bir kavram olduğu için, bize doğru geliyor. Ancak, gerçek kültür turlarını, sadece klişe olarak “kültür turu” adını kullananlardan ayırdetmek için, içeriğine ve nasıl yapıldığına bakmak gerekiyor.

Bizim için kültür turları, bir yöreyi, kenti ya da ülkeyi, coğrafyasından başlayarak, tarihi, arkeolojisi, kültürel ve sosyal geçmişi ve bugünüyle, giderek mimari ve sanatsal geçmişi ve bugünüyle kapsayan bir bütünlük içinde algılamayı amaçlayan turlardır. Bu turlarda amaçladığımız algılama bütünlüğünü sağlamak için, programlarımızı titizlikle oluştururuz ve turlar sırasında programdan sapmamaya azami özen gösteririz. En az program kadar önemli olan, onu uygulayan rehberdir. Rehberlerimizi, konularında uzman olan profesyonel rehberlerden seçeriz. NOVITAS kültür turları, “yan gelir” ve “ekstra tur” kaygılarından uzaktır. Tüm gezi ve ziyaretler tur programına dahildir ve serbest zaman, sınırlı ölçüde ve gerektiği kadar vardır.

NOVITAS Turizm, gezdirdiği yörelerin doğasına, kültürüne ve insanına saygı duyar ve bunun gereklerini yerine getirir. Turlarında, yöre insanlarının örf ve adetlerine aykırı olan ve yörenin doğal bütünlüğüne ve özgünlüğüne zarar verecek davranışlardan kaçınır.
NOVITAS Turizm, tüm turlarında ve acenta faaliyetlerinde “çevreci” bir yaklaşımı hakim kılmaya çalışır ve giderek, ülkenin kültürel ve doğal mirasının korunması yolundaki her türlü sivil çabaya gönüllü olarak katılmaya hazır olduğunu ifade eder.

İstanbul kültür turları

On beş milyondan fazla insanımızın yaşadığı, kültürlerin ve coğrafyaların kesişme noktasında inanılmaz bir tarih yükünü içinde barındıran benzersiz kent İstanbul; uğruna nice savaşlar verilmiş, hep sahip olunmak istenmiş, bir taşına “yekpare Acem mülkü feda edilmiş”, ve çağlar boyu nazlı bir gelin gibi tellenip duvaklanmış, “görüp geçirdiği” her kültürden, murassa bir tacın her bir taşı misali, birbirinden güzel eserler kazanmış alımlı İstanbul.

Yabancı turistlerin gözünde İstanbul’u bunca değerli kılan, onları dünyanın öbür ucundan buraya çeken değerler, elbette ki, bizler için de son derece önemli olan kültür ve tarih hazineleridir. Üstelik, biz İstanbul’da yaşayan şanslı insanlar olarak, yabancıların dünyanın dört bir yanından görmek için geldiği bu hazinelerin yanı başında, hatta zaman zaman bizzat içinde yaşamaktayız. Örneğin pek çoğumuz sabah işe gitmek için evinden çıktığı andan itibaren sırasıyla, bir 17. yüzyıl Osmanlı çeşmesinin önünden geçiyor, 18. yüzyılın en güzel Osmanlı medreselerinden birinin duvarı boyunca yürüdükten sonra köşeyi dönüyor, bir padişah türbesinin önündeki duraktan otobüsümüze biniyor, muhteşem 19.yüzyıl saraylarının, zarif Osmanlı okul ve resmi binalarının, bir Bizans kilisesinin önünden geçiyor, sonra birdenbire Ceneviz surlarının yakınlarında bir yerlerde otobüsten iniyor, sapasağlam ayakta duran bir 15. yüzyıl bedestenini geçtikten sonra, 19. yüzyılın en zarif mimari üsluplarını barındıran tarihi binadaki işimize gidiyoruz.

Tabii listeyi uzatmak mümkün; örneğin bir Bizans sarnıcında öğle yemeği yemek, bir Osmanlı saray bahçesinde konser izlemek gibi. Böylesi bir kültür zenginliği içinde yaşamak, az topluma nasip olur. Ancak ne yazık ki, gündelik hayatın akışı içinde, bu hazinelerin yeterince farkında olamıyor, hatta onları yeterince tanımıyoruz bile.

İşte NOVITAS Turizm sizlere, yaşadığınız kentin barındırdığı bu zenginlikleri tanımak, onların bilincine varmak, kentinize olan sevginizi ve bağınızı geliştirmek için bir fırsat sunuyor:

“Adım adım İstanbul’u dolaşmak” olarak nitelendirilebilecek olan bu turlarda, çoğunlukla yürüyerek, kentimizin belli bölgelerini veya semtlerini dolaşıyor, deneyimli rehberler eşliğinde her sokağı ve köşeyi, sosyal tarihi, kentsel tarihi, mimari geçmişi ve bugünüyle tanımak olanağını buluyorsunuz.

NOVITAS’ın bu turlardaki rehberleri, konularında uzman, çoğunlukla tarih, sanat tarihi ya da mimarlık konularında akademik kariyere ya da titre sahip, İstanbul’u çok iyi tanıyan ve seven kişilerden seçiliyor; ve bu kişiler, sizler gibi İstanbul tutkunlarıyla, keyifli bir hafta sonu gezisi gerçekleştiriyorlar. Birlikte birbirinden ilginç yerler geziliyor, sizleri sıkmayan, ama derinlemesine işlenen açıklamalar yapılıyor, arada karşılıklı sohbetler ve tartışmalar yaşanıyor, belki salaş bir kahvede hep birlikte çay içiliyor ve kültürle kaynaşan dostluklar pekişiyor. İşte NOVITAS’ın bir İstanbul Kültür Turu’nun akışı.

Yurt içi Kültür Turları

NOVITAS Turizm’in yurt içi kültür turları, Türkiye’nin birbirinden ilginç her köşesine düzenlenen, gidilen bölgeyi her yönüyle tanıtmayı amaçlayan, yoğun bir kültürel, tarihsel, arkeolojik içerikle oluşturulmuş, uzman rehberlerin refakatinde gerçekleştirilen özgün programlardır. Bu programlarımızın hepsi, NOVITAS imzası taşıyan, içeriği ve hatta adıyla bize ait özgün turlardır ve çoğu Türkiye’de ilk kez tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. (Tur Abdin gibi, Orta Anadolu’da Osmanlı ve Selçuklu Kültürünün İzinde gibi…)

NOVITAS yurt içi kültür turları ne kadar zengin içerikli ve yoğun olursa olsun, gezilerimizin kuru, sıkıcı ve didaktik olmaması, en çok dikkat ettiğimiz husustur. NOVITAS’ın yurt içi turlarında her zaman birlikte gezmekten alınan keyif ve neşe paylaşılır, rehberlerimizin dostane ve esprili yaklaşımı ve gezi sırasında hoş sürprizler ve keyif molaları her zaman misafirlerimize eşlik eder. Unutulmamalıdır ki, kültürel zenginleşme de bir “keyif” işidir ve insanlara keyif verirken “eziyet etmemek” baş kuralımızdır. Bu nedenlerle, NOVITAS’ın yurtiçi turları, tüm diğer turları gibi, insanları ruhen zenginleştiren güleryüzlü turlardır. Fotoğraf molaları, keyifli yemek-çay / kahve molaları, abartılmamış alışveriş molaları, bizim anlayışımıza göre, kültürel zenginleşmenin olmazsa olmaz parçalarıdır.

Yurt dışı kültür turları

Hizmet verdiği tüm alanlarda kaliteden ödün vermemeyi prensip edinen NOVITAS Turizm, çok zorlu bir alan olan yurt dışı turlarında da bu iddiayı sürdürmek çabasındadır.

Amacımız, turisti “nasıl olursa olsun, yurtdışına götürüp getirmek” değil, gezdirdiğimiz ülke hakkında maksimum bilgi sahibi olarak ve mümkün olan en güzel izlenimlerle döndürmektir.

NOVITAS’la yapılan bir yurt dışı gezisi, hayatınızın en tatlı anıları arasında yerini almalıdır. Biz tüm ekibimizle bunun için çalışırız ve sizin bir gezi sonundaki mutluluğunuz, bizim de mutluluk kaynağımızdır. Bu başarıyı sağlamak ve amaçladığı kaliteyi yakalamak için NOVITAS yurtdışı turlarında şu prensipleri uygular:

NOVITAS turları, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da “kültür turları”dır. Bu turlarda amaç, gezilen ülkeyi sanatı, kültürü, tarihi, mimarisi, ekonomisi ve sosyal hayatıyla bir bütün olarak, olabildiğince derinlemesine tanımak ve kavramaktır. Bu nedenle programlarımız bu amaca yönelik şekillendirilmiştir.

Programlarımız genellikle “doludur.” Ancak gidilen ülkenin özgün koşullarına ve kültürel zenginliğine bağlı olarak, “kendi kendine keşfetmek” isteyenler için, daha esnek programlı turlarımız da mevcuttur. Fakat kesin olan bir şey varsa, o da şudur ki, sadece alışveriş için yurtdışına gitmek isteyenler için NOVITAS doğru tercih değildir!

Turistin görsel ve işitsel algılamasını engellememek ve rehberle sürekli yakın ve kişisel ilişki kurabilmesini sağlamak için, daima küçük gruplar oluşturmayı tercih ederiz. İdealimizdeki grup büyüklüğü 15-20 kişidir. Ender durumlarda bu sayı 25 veya biraz üstüne çıkabilir.

Bir ülkeyi en iyi tanıtan, o ülkenin rehberleridir. Bu nedenle, her gittiğimiz ülkede, ülkesini iyi tanıyan, kaliteli yerel rehberlerle çalışırız. Ancak tüm gezi boyunca grubumuza, çok iyi yabancı dil bilen, gezilen ülke hakkında geniş bilgi sahibi, uzman profesyonel Türk rehberler de eşlik eder. Türk rehberimiz, gerek gezinin tüm ayrıntılarıyla ilgilenir ve her şeyin aksaksız yürümesini sağlar, gerekse yerel rehberle birlikte, ülke hakkında en doyurucu bilgi ve izlenimlerin edinilmesi için çaba harcar.

Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, her gezinin başarısı, iyi bir organizasyondan geçer. Yurt içi turlarda kendimize güvenimiz tamdır. Yurt dışı turlarımızda da, gidilen ülkenin kendimiz gibi güvenebileceğimiz, seçkin acentalarıyla çalışırız. Büyük beklentilerle çıkılan bir gezinin kaderini, tesadüflere bırakma hakkımız olmadığı inancıyla hareket ederiz.

  • çerez

çerez

kabul